• Doplňková činnost


   • Ředitel základní školy může v rámci doplňkové činnosti pronajímat prostory školy.

     

    Nabízíme pronájem těchto místností:

   •     Učebna - třída     150 Kč/hod.
        Venkovní hřiště s umělým povrchem          150 Kč*/hod.
        Tělocvična malá (gymnastický sál - horolezecká stěna)                    150 Kč/hod.
        Tělocvična velká (japexová nebo parketová)            400 Kč/hod.
        Obě velké tělocvičny najednou                                                          600 Kč/hod.

     

    * při použití venkovních světel 250 Kč/hod

    Ceny platné od ledna 2023.


   •  

    •    Při každém pronájmu místnosti je nutno sepsat smlouvu a zaplatit nájemné předem v kanceláři školy.
      
    •    Při pronájmu všech prostor je nutno dodržovat dobu nájmu!
      
    •    Při celodenním nájmu, případně vícedenním, je možné obdržet slevu nájemného dle dohody s ředitelem školy.
      
    •    Během pobytu v pronajatých prostorách je nutné dodržovat všechny body smlouvy o nájmu.