• Profil a historie školy

    • 7 pavilonů
    • 620 žáků
    • 53 učitelů
    • 26 tříd
    • Originální kroužky
    • Školní klub
  • Historie školy

    • 1.9.1966
     • Založení školy

      Založení školy

      Školní areál byl slavnostně předán do provozu k 1. září 1966.

    • 1976
     • První sportovní třídy

      První sportovní třídy

      Škola za přispění rodičovské veřejnosti a podpory ústředí tělovýchovných orgánů v Praze otevírá první sportovní třídy.

    • 1986/1987
     • Nová přístavba

      Nová přístavba

      Specializace školy na rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu si vyžádala zvětšení stávající tělocvičny a novou přístavbu, kde byla položena japexová podlaha, v poschodí byl vybudován gymnastický sál a posilovna.

    • 1995
     • Školní jídelna funguje samostatně

      Školní jídelna funguje samostatně

      O stravování našich žáků se od počátku starala školní jídelna. Na konci 70. let proběhla její rekonstrukce a modernizace. Od roku 1995 je školní jídelna samostatným právnickým subjektem. Rekonstrukce a modernizace pokračuje i v současné době.

    • 1999
     • Instalace dvou počítačových učeben

      Instalace dvou počítačových učeben

      K významným milníkům v historii školy patří otevření prvních dvou počitačových učeben.

    • 2014
     • Vybudování horolezecké stěny

      Vybudování horolezecké stěny

    • 2013/2014
     • DDM Krasohled v prostorách školy

      DDM Krasohled v prostorách školy

      Ve školním roce 2013/2014 byla část prostor naší školy dána k dispozici Domu dětí a mládeže Krasohled. Od školního roku 2016/2017 byly prostory vráceny opět pro využití naší škole.

    • 2017
     • Nové venkovní sportoviště

      Nové venkovní sportoviště

      V roce 2017 u Boženky vyrostlo venkovní sportoviště, hřiště
      a atletická dráha.

    • 2018-2020
     • Snížení energetické náročnosti

      Snížení energetické náročnosti

      Škola je zateplená, má nová okna a rekuperace v učebnách.

    • 2020
     • Rekonstrukce učeben

      Rekonstrukce učeben

      V roce 2020 proběhla rekonstrukce učeben chemie a fyziky z projektu IROP.