• Sponzorské dary

   •  
    Milí rodiče a přátelé školy,

    u nás na Božence si velice vážíme každé podpory, která nám je poskytnuta. Sami se rovněž maximálně snažíme získat podporu pro naplňování dlouhodobého záměru školy formou hospodárného využívání rozpočtu organizace a získávání vhodných dotačních programů z MŠMT, z Evropské unie a od zřizovatele.

    Pokud byste naši školu chtěli podpořit i Vy, budeme velmi potěšeni.
    Nabízíme několik možností, jak ji finančně podpořit a přispět ke zkvalitnění výuky. 🙏

     

   • Časté otázky a odpovědi


   • Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?


   • Ano, lze uplatnit odpočet na daních. Naše škola bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí tříd, chodeb, kde děti tráví mnoho času, a ráda přijme pomůcky ke zkvalitnění výuky.


   • K čemu smí škola sponzorský dar využít? 


   • Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení do tříd, tělocvičen, školní zahrady nebo družiny. Za sponzorské dary lze pořídit nábytek, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy či hry pro děti. Finanční dar nikdy nebude využit k hrazení osobních nákladů zaměstnanců (mzdy, odměny atd.).


   • Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?


   • Ano. S naší školou je možné uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která  slouží jako doklad potřebný k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Zároveň je škola povinna požádat o souhlas zřizovatele.


   • Jaké jsou podmínky pro odpočet z daní při sponzorování školy? 

   • Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty.

     🟡 Fyzické osoby: hodnota daru minimálně 1 000 Kč, maximálně je možné uplatnit slevu 10 % ze základu daně.
    🔴 Právnické osoby: hodnota daru minimálně 2 000 Kč, maximálně je možné uplatnit slevu 5 % ze základu daně.

    Se školou je možné uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která slouží jako doklad potřebný k odečtu z daní.


   • A co Vám můžeme nabídnout za poskytnutý dar?


   • Vaši podporu rádi oceníme poděkováním a zveřejněním partnerství na webových stránkách školy, na sociálních sítích a na informačních tabulích v prostorách školy, případně další podle domluvy.

     

   • Vaše podpora v jakékoliv podobě pro nás znamená hodně. 

    V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.

     

    Věcný obsah sekce byl převzat z: https://www.zshoracke.org/node/866