• Předměty

   • Učební plán

   •  

    Od školního roku 2014/2015 se u nás ve škole učí podle upraveného učebního plánu, ŠVP - Škola pro život.

    Hodinové dotace jednotlivých předmětů v ročnících naleznete v přiložené tabulce.

     

    Hodinová dotace jednotlivých předmětů

     

    Pro celkový počet hodin předmětu v ročníku je třeba sečíst povinnou a disponibilní hodnotu.

  • Od 7. ročníku nabízíme žákům zaměření na určitý předmět prostřednictvím volitelného předmětu.
    • Sportovní hry
    • Více sportu, míčových her, atletiky, gymnastiky apod.
    • Informatika
    • Podrobnější výuka o počítačovém světě.
    • Pracovní činnosti
    • Pro zručné a pracovité žáky, více výuky v dílnách,
     cvičné kuchyni, jídelně,...
  • .

  • Cizí jazyky

  • Od 3. třídy u nás probíhá výuka anglického jazyka.
    

   Od 8. ročníků si žáci povinně volí druhý cizí jazyk, mají na výběr mezi ruským a německým jazykem.

  • .

  • Kompletní přehled předmětů