• Projekty

   •  

    Škola se od 1. 1. 2019 zapojila do projektu Šablony II.
     
     
    Název: Šablony II. pro ZŠ Boženy Němcové Zábřeh
    Číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011624
     
     
     
    V realizaci je momentálně projekt s názvem: 

    Modernizace odborných učeben ZŠ B.Němcové Zábřeh
    Číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011420
     
     
     
     
     
    Škola je od 1. 9. 2020 zapojena do projektu:
     
     
     
    Projekt financovaný rodinnou nadací manželů Renaty a Petra Kellnerových.