• Projekty

   •  

    Škola se od 1. 3. 2021 zapojila do projektu Šablony III.
     
     
    Název: Šablony III. pro ZŠ Boženy Němcové Zábřeh
    Číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019216
     
     

     
     
    Škola je od 1. 9. 2020 zapojena do projektu:
     
     
     
    Projekt financovaný rodinnou nadací manželů Renaty a Petra Kellnerových.