• Proč si vybrat nás?

      • Máte množství důvodů


        • Učí u nás přátelští učitelé
        • U nás to není klišé.
          Máme rádi naše děti
          a ty k nám do školy chodí rády.
        • Jsme sportovně zaměřeni
        • Víme, že učit se je jednodušší ve zdravém těle.
          Proto máme nový venkovní sportovní areál
          a spoustu sportovních a pohybových kroužků.
        • Máme moderní zázemí
        • Žáci mají k dispozici skvělou IT techniku, moderní jídelnu, nově zrekonstruovaný sportovní areál, kuchyňku a další prostory.
        • Máme spoustu školních akcí
        • Každý rok u nás probíhá Božčina meruna, Božčin diktát, Vánoční laťka, Božčiny včeličky a další…
        • Spolupracujeme s rodiči
        • Ať už formou třídních schůzek, konzultací
          a spolkem Boženka z.s., tak i díky plesům,
          Vánoční Božence, sbírkám a také moderním kanálům - přes web a sociální sítě.
        • Bohatá nabídka kroužků
        • U nás si vybere každý. Na žáky čeká například tvorba webových stránek, keramika, kopaná, hravá matematika a mnoho dalších skvělých kroužků.
    •  

      .

    • Proč právě naše škola?

        • Podporujeme u dětí samostatnost
        • „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
        • Dáváme dětem hranice, ale zároveň uplatňujeme respektující přístup v rámci pravidel
        • Snažíme se být dětem vzorem a průvodcem za věděním,
          jsme jim oporou i rádcem, pomáháme lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.
        • Klademe důraz na individuální a respektující přístup
        • Pracujeme na rozvoji kritického myšlení
        • Klasické frontální vyučování je nahrazeno procesem poznání, řešením problému ve skupině a vytvoření závěru.
          Děti se učí přirozeně prožitkem. Z toho důvodu využíváme učebnice FRAUS, v matematice učíme metodou profesora Hejného
          a od první třídy dbáme na rozvoj čtenářských a řečnických schopností.
        • Víme, jak je pro děti a jejich budoucnost důležitá výuka cizích jazyků
        • Vyučujeme cizí jazyk už od 1. ročníku - vše však v souladu s přirozeným vývojem a potřebami dětí.
        • Nemálo důležitá je úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi a rodiči
        • Svěřujete nám to nejcennější - Vaše dítě, jeho výchova a vzdělání je naše společná cesta.
        • Pracujeme na školních projektech, jezdíme na exkurze a zahraniční zájezdy
        • A to není vše. Máme také tematické dny, školy v přírodě,
          plavecké výcviky, lyžařské a cyklistické kurzy.
        • Víme, jak je důležitá prevence
        • V ŠPP působí výchovná poradkyně, metodik prevence, školní psycholožka, školní speciální pedagožka.