• Proč si vybrat nás?

   • Máte množství důvodů


    • Učí u nás přátelští učitelé
    • U nás to není klišé.
     Máme rádi naše děti
     a ty k nám do školy chodí rády.
    • Jsme sportovně zaměřeni
    • Víme, že učit se je jednodušší ve zdravém těle.
     Proto máme nový venkovní sportovní areál
     a spoustu sportovních a pohybových kroužků.
    • Máme moderní zázemí
    • Žáci mají k dispozici skvělou IT techniku, moderní jídelnu, nově zrekonstruovaný sportovní areál, kuchyňku a další prostory.
    • Máme spoustu školních akcí
    • Každý rok u nás probíhá Božčina meruna, Božčin diktát, Vánoční laťka, Božčiny včeličky a další…
    • Spolupracujeme s rodiči
    • Ať už formou třídních schůzek, konzultací
     a spolkem Boženka z.s., tak i díky plesům,
     Vánoční Božence, sbírkám a také moderním kanálům - přes web a sociální sítě.
    • Bohatá nabídka kroužků
    • U nás si vybere každý. Na žáky čeká například tvorba webových stránek, keramika, kopaná, hravá matematika a mnoho dalších skvělých kroužků.
  •  

   .

  • Proč právě naše škola?

    • Podporujeme u dětí samostatnost
    • „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
    • Dáváme dětem hranice, ale zároveň uplatňujeme respektující přístup v rámci pravidel
    • Snažíme se být dětem vzorem a průvodcem za věděním,
     jsme jim oporou i rádcem, pomáháme lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.
    • Klademe důraz na individuální a respektující přístup
    • Pracujeme na rozvoji kritického myšlení
    • Klasické frontální vyučování je nahrazeno procesem poznání, řešením problému ve skupině a vytvoření závěru.
     Děti se učí přirozeně prožitkem. Z toho důvodu využíváme učebnice FRAUS, v matematice učíme metodou profesora Hejného
     a od první třídy dbáme na rozvoj čtenářských a řečnických schopností.
    • Víme, jak je pro děti a jejich budoucnost důležitá výuka cizích jazyků
    • Vyučujeme cizí jazyk už od 1. ročníku - vše však v souladu s přirozeným vývojem a potřebami dětí.
    • Nemálo důležitá je úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi a rodiči
    • Svěřujete nám to nejcennější - Vaše dítě, jeho výchova a vzdělání je naše společná cesta.
    • Pracujeme na školních projektech, jezdíme na exkurze a zahraniční zájezdy
    • A to není vše. Máme také tematické dny, školy v přírodě,
     plavecké výcviky, lyžařské a cyklistické kurzy.
    • Víme, jak je důležitá prevence
    • V ŠPP působí výchovná poradkyně, metodik prevence, školní psycholožka, školní speciální pedagožka.