• Školní družina a klub

    •  

     Školní družina je součástí školy, řídí ji ředitel školy. Je rozdělena na 4 oddělení.
     Tři herny jsou v patře správního pavilonu a další prostory jsou v přízemí modrého pavilonu školy ve třídách.

     V provozu je po celý školní rok denně.
     Od 6.15 do 7.45 hod. a od 11.30 do 16.30 hod.

     Je určena žákům 1. stupně ZŠ.
     Pobyt ve školní družině je podmíněn vyplněním a odevzdáním řádně vyplněné přihlášky dítěte
     a poplatkem 500,- Kč/školní rok.

      

     Školné ve ŠD se platí na celý školní rok (září až červen) na účet školy:

     Číslo účtu: 40028841/0100
     Variabilní symbol: 12345

     Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka + třída

     Částka: 500 Kč (zaplatit do 18. 9. 2021)
      

     Telefonní kontakty na družinu jsou:

     1. oddělení  605 702 234

     2. oddělení  778 523 980

     3. oddělení  778 523 984

     4. oddělení  773 797 305

      

     Školní klub je součástí školy, řídí jej ředitel školy.

     V provozu je po celý školní rok denně.
     Od 6.45 do 7.45 hod. v hnědém pavilonu v přízemí ve třídě 7.C.

     Od 12.30 do 15.00 hod. v modrém pavilonu v přízemí ve třídě 5.C.

     Je určen všem žákům školy bez nutnosti přihlášení.

     Od 13.30 hod. je možné naštěvovat kroužky školního klubu.
     Účast ve kroužcích je podmíněna odevzdáním řádně vyplněné přihlášky dítěte.

     Poplatek za účast je 200 Kč na osobu za školní rok. Poplatek se odevzdává vedoucímu kroužku.

      

      


   • Vychovatelé - družina

     • Vladimíra Winterová
     • vedoucí ŠD a ŠK
      I. oddělení
      děti 2. - 3. třída
     • Monika Vachutková
     • II. oddělení
      děti 1. - 2. třída
     • Aneta Nimrichtrová
     • III. oddělení
      děti 1. - 2. třída
   • Webová stránka učitele                                                  Webová stránka učitele                         

     • Nikola Melhubová
     • IV. oddělení
      děti 3. - 5. třída

   •           

   • Vychovatelé - klub

     • Svatoslav Valenta
     • 6.45 - 7.45 hod. a 14.30 - 16.30 hod.
      (časy dle kroužků)
   •  

        Webová stránka učitele    

   •