• Právne informácie

 • Prohlášení o přístupnosti

  Webová stránka www.bozenka.cz byla navržena s ohledem na co možná nejvyšší uživatelský komfort, přehlednost a přístupnost. Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

  Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.bozenka.cz.

  Stav souladu

  Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 30. 11. 2023. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail skola@bozenka.cz.

  Postupy pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra
  odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4
  pristupnost@mvcr.cz