• Školní psycholog

  • Kristýna Mňuková

    • fialový pavilon v patře (naproti gymnastickému sálu)
    • 778 523 869
    • mnukova@bozenka.cz
  • Přítomnost ve škole


  •  
    

   Jak je možné se s námi spojit?

   E-mail: mnukova@bozenka.cz

   >> ideální na rychlý dotaz či domluvu na konzultaci


    

   Pokud cítíte, že byste si Vy či Vaše děti potřebovali v těchto dnech s někým popovídat, nebojte se mne kontaktovat. Domluvíme se na konkrétním čase a způsobu, jak se setkáme. 
    
    
  • Činnost školního psychologa

  •  

    

   Psycholog pomáhá žákům, rodičům i pedagogům při řešení a zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů.
   Věnuje
   se jednotlivcům a poskytuje jim bezplatné konzultace a poradenství.
   Pracuje také s třídními kolektivy, pomáhá zlepšit atmosféru, vztahy ve třídách i ve škole, a podílí se na prevenci
   negativních jevů jako jsou šikana, záškoláctví, závislosti aj.

    


   Žáci mohou psycholožku vyhledat, když mají jakékoliv problémy, se kterými by se chtěli svěřit a pomoct s jejich řešením.
   Může se jednat o potíže s učením, chováním, problémy se spolužáky, když se ve třídě necítí dobře, trápí je tréma, strach, smutek, když mají problémy doma nebo se ocitnou v krizové situaci. 

    

   Psycholožka je zde také pro rodiče, kterým nabízí možnost konzultací a poradenství ohledně výchovných,
   výukových či jiných obtíží týkajících se žáka a jejich rodiny. 

    

   Psycholožka je k dispozici také učitelům, a to zejména v rovině metodické podpory, konzultací
   k jejich práci s jednotlivými žáky 
   i s třídními kolektivy a dalších potřeb. 

    

    

   Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Informace získané z rozhovorů jsou důvěrné a nejsou bez vědomí a svolení poskytovány dalším osobám. S citlivými údaji zachází
   v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.


   • Doplňující informace

   • Pravidla spolupráce 

    Etický kodex psychologické profese - ZDE

    Etické normy práce školního psychologa 

    GDPR