• Plán investic a příjmů

    • Investice

     • Podpora žáků formou věcných odměn
     • pouze pro žáky školy ZŠ Boženy Němcové 1503/15
      motivování činností žáků (aktivní účast na akcích, sběrové akce apod.)
      odměny za mimořádné výsledky (př. výsledky
      v soutěžích)
     • Organizování akcí pro žáky
     • sportovní a jiné soutěže
      besedy, přednášky, vzdělávací akce
     • Podpora školy
     • zlepšování prostředí a klimatu školy (př. výzdoba, relaxační zázemí)
      stavba relaxační zóny pro žáky na pozemku školy

    • Příjmy

     • Příspěvky rodičů
     • dobrovolný roční příspěvek
      na účely činnosti spolku
     • Pořádání školního plesu
     • akce učitelů školy a rodičů
     • Sběrové akce
     • akce školy ve spolupráci
      se žáky a rodiči
     • Sponzorské dary
     • finanční nebo věcné
     • Vánoční Boženka
   •  

     

    .