• Novinky

     • Vyhodnocení “Barevného týdne” 👚
      • Vyhodnocení “Barevného týdne” 👚

       28. 11. 2021

       V týdnu od 8. 11. do 12. 11. 2021 proběhl v naší škole tradiční Barevný týden zaměřený na charitativní sběr vršků z PET lahví. Do akce se zapojilly všechny třídy 1. stupně a 8. tříd druhého stupně. Sesbíralo se 51 508 vršků, což odpovídá přibližně 103 kilogramům plastu. 💚

       Nejpilnějšími sběrači byli žáci 3.B třídy, kteří přinesli 8 339 vršků. 2. místo patří třídě 2.A s celkovým počtem 7 510 vršků. Třetí místo si vysbírala třída 3.C, jejíž žáci donesli 4 399 vršků. 

       Nejlepšími sběrači ze 2. stupně se stali žáci 9.B třídy, kteří přinesli 8 873 vršků. Pozornost si zaslouží i žáci 7.B, kteří přinesli 3 673 ks vršků a žáci 7.C, kteří sesbírali 3 264 ks vršků.

       Dík patří samozřejmě všem dětem, které se charitativního sběru zúčastnily. 

       Fotografie, které celý týden dokumentují, také dokazují, že naše škola během tohoto listopadového týdne zářila všemi barvami.

     • 17. listopad na Božence ✌️
      • 17. listopad na Božence ✌️

       17. 11. 2021

       U příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii jsme na spojováku vyvěsili výstavu pod názvem Stejné příběhy, jiná jména. Výstava navazuje na akci Mladí proti komunismu.

       Tato výstava představuje osudy mladých lidí v Československu, kteří odporovali komunistickému režimu a poukazuje na podobnost s příběhy lidí, kteří se v současné době v postsovětských zemích (jako je Bělorusko nebo Rusko) zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát.

     • Vánoční hvězda 2021 🎄
      • Vánoční hvězda 2021 🎄

       15. 11. 2021

       Boženka se i tento rok zapojí do akce "Vánoční hvězda". ❤️

       Tato veřejná sbírka je zaměřena na získání finančních prostředků pro podporu humanizace hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, podporu rodiny malých pacientův případě dlouhodobé léčby a na rekondiční pobyty pro děti po náročné léčbě. Sbírku organizují vyléčené děti se svými rodinami, zdravotní personál a všichni s dobrým srdcem, k nimž nepochybně patříte i Vy. Velmi si Vaší pomoci vážíme a věříme, že i v letošním roce akci podpoříte.

       Hvězda letos stojí 120,- Kč.

       Lze si vybrat z barev - červená a bílá. 🔴

       Objednat lze pouze do pátku 19. 11. Rozvoz na školy proběhne v pondělí 29. 11.

        

       Pokud máte o vánoční hvězdu zájem, nahlaste se třídním učitelům. Děkujeme :))

        

     • Toulky zábřežskou historií 📜
      • Toulky zábřežskou historií 📜

       15. 11. 2021

       10. listopadu se sešli, po loňské "covidové" pauze, v zábřežském muzeu týmy osmáků z místních škol k již 9. ročníku soutěže Toulky zábřežskou historií“. 

       Úkoly byly plněny jak formou úkolů přímo v muzeu, tak se soutěžící vypravili i do terénu, aby si staré části Zábřehu zahráli městskou hru či podrobněji prozkoumali jednu z památek města – kašnu

       Cestou k  úspěchu tak nebyly toliko znalosti z učebnic, ale postřeh, dobrá paměť a týmová spolupráce. Soutěž sice ovládly týmy z NG Zábřeh, ale konečné 3. místo vybojoval tým ve složení Iva Krobotová, Lucie Janů a Martina Plutzová, k čemuž jim blahopřeji! I další naše týmy nezklamaly a v konečném pořadí se nekrčily u dna, díky za soutěžního ducha tedy patří i Emě Kocianové, Silvii Kálmánové, Štěpánovi Kroutilovi, Julii Havelkové, Monice Chamlarové a Haně Dankové.

       Osobní poděkování patří i mým pomocnicím a výpočetnímu středisku ve složení Karolína Němcová a Nela Cápková.

        

       Jaroslav Vít, preceptor historie a organizátor soutěže 

     • Beseda s manželi Srovnalovými - Měsíc filmu na školách 🎞️
      • Beseda s manželi Srovnalovými - Měsíc filmu na školách 🎞️

       11. 11. 2021

       Již sedmnáctým rokem se na mnoha školách v ČR rozbíhá začátkem listopadu Měsíc filmu na školách, který seznamuje jejich žáky s Příběhy bezpráví.

       Tento projekt si dal za cíl seznamovat žáky s obdobími nesvobody, která má česká společnost, díky desítkám let života v diktaturách, za sebou. Letošní ročník nese podtitul Mladí proti komunismu a naše Boženka se rozhodla nezůstat bokem. V úterý 9.11. proběhlo promítání dokumentu Olgy Sommerové „Věřím, že více světla potřeba nebude“ o činu Jana Palacha a Jana Zajíce.

       Po filmu následovala beseda s prvním zábřežským porevolučním starostou a držitelem ocenění města Zábřeha z roku 2019 za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody Ing. Mgr. Františkem Srovnalem a jeho ženou Jitkou. Žáci mohli vyslechnout osobní svědectví bývalých disidentů ze svého sousedství.

       Za všechny mohu říct, že si velmi vážíme této možnosti osobně si popovídat s lidmi, kteří v době totality a nesvobody projevili tolik odvahy a projevovali přes všecka rizika, která k tomu patřila, své občanské postoje, šířili víru a naději svobodně a beze strachu. Děkujeme!

     • Dějepisná exkurze Všestary 👍
      • Dějepisná exkurze Všestary 👍

       7. 11. 2021

       Ve středu 3.11.2021 jsme vyrazili na návštěvu Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové. Při cestě vláčkem to bylo samé zpoždění či jízda autobusem, ale nakonec jsme vše stihli včas. Nejdříve jsme si v budově centra prošli tři patra expozic, kde nás naše milá průvodkyně seznámila s množstvím informací o životě v pravěku. Zároveň jsme si také mohli prohlédnout obrovské množství kopií předmětů, které pravěcí lidé používali. Většinu z nás zaujal především obrovský interaktivní model pravěké krajiny, který zaujímá téměř celé jedno patro. Po prohlídce expozic jsme se přesunuli do venkovních prostor, kde jsme postupně prozkoumali třeba neolitický dům, či polozemnici a při návštěvě rondelu mnozí zkusili i náboženské rituály...:-).

       Na vesnici je obdivuhodné její vznik, kdy se ke stavbě používají jen pravěké nástroje. Vrcholem pro nás všechny byla možnost vyzkoušet si pravěké způsoby práce, takže jsme usilovně brousili břidlici, drtili obilí na zrnotěrce či házeli oštěpem. Největší úspěch však měly pravěké sekerky, no já byl nakonec rád, že se při tom sekání nikdo nezranil, neboť mnozí měli zjevně nástroj tohoto typu prvně v rukou…

       Po skončení prohlídky pak přišla na řadu obvyklé nákupy suvenýrů a už celkem pohodová cesta domů. Tak díky za účast a někdy znovu na nějaké dějepisné akci!

       Jaroslav Vít, preceptor historie a vedoucí akce 

     • Malé ohlédnutí za sběrem papíru ♻️
      • Malé ohlédnutí za sběrem papíru ♻️

       5. 11. 2021

       Během podzimního sběru se vysbíralo celkem 8 940 kg papíru a díky tomu jsme pro školu získali 15 084,90 Kč.

       Peníze se opět použijí na nákup odměn pro žáky v rámci školních soutěží, na výlety a například i na nákup hrnčířského kruhu. 👍

       A máme ještě jednu důležitou zprávu - již nyní chystáme jarní sběr papíru! Předběžný termín je 25. 4. - 29. 4. 2021. Proto vás všechny prosíme - sbírejte a odkládejte každý papír. Počítá se opravdu každý papírek. 😉 Nebojte se složit do krabice i vánoční papír, byla by škoda jej vyhodit, v dubnu jej ve škole oceníme.

       Lepenka a papír se nemusí třídit.

       Tak zase v dubnu. 📰

     • Pythagoriáda - školní kolo 💡
      • Pythagoriáda - školní kolo 💡

       4. 11. 2021

       Tradiční matematická soutěž měla na Božence svoje školní kolo, které bylo ovlivněno velkou absencí žáků, kteří by určitě skvěle zabodovali. Přesto se soutěže zúčastnilo 67 žáků 6. - 9. ročníku. Úspěšným řešitelem s počtem bodů 10 a více se stal jediný - Přemek Pavlík ze 6.B.

        

       Výsledky:

       6. ročník

       1. Přemek Pavlík 6.B … 10 b.

       2. Tereza Hamplová 6.B a Lukáš Jašek 6.C … 8 b.

        

       7. ročník

       1. Jan Dittrich 7.C … 6 b.

       2. Vilém Kovář 7.B a Ondra Možný 7.A … 5 b.

        

       8. ročník

       1. Iva Krobotová a Matěj Najman oba 8.D …. 8 b.

       3. Hana Brzobohatá 8.D a Julie Smolíková 8.A … 7 b.

        

       9. ročník

       1. Ondra Korger 9.C … 6 b.

       2. Jiří Kubíček 9.C … 5 b.

        

       Další pořadí si můžete ověřit u pana učitele Kolčavy.