• Novinky

     • Deváťáci na toulkách chladným Terezínem ✡️
      • Deváťáci na toulkách chladným Terezínem ✡️

       31. 1. 2022

          Ve čtvrtek 27. ledna si muselo 34 deváťáků nastavit budík na velmi časnou ranní hodinu. Sraz na nádraží v Zábřehu byl totiž ještě za hluboké tmy. Tato mírná oběť však byla vykoupena velkým množstvím dalších zážitků, které nás celým dnem provázely.

          Cesta do Prahy nám utekla. Nejprve nám pan učitel Vít svými komunikačními dovednostmi a šarmem vybojoval zarezervovaná místa, poté už jsme si jízdu vlakem užívali a krátili především jídlem. J V Praze jsme nejprve zamířili k sousoší sira Nicholase Wintona, který za 2. SV zachránil 669 židovských dětí tím, že jim zajistil odjezd do Anglie. Poté jsme měli nějaký čas na občerstvení a rázem už jsme nastupovali do dalšího vlaku směr Bohušovice nad Ohří. Po několika hodinách strávených ve vlaku jsme byli vděční, že jsme před desátou dorazili do cíle. Naše pěší cesta do Terezína teda začínala na tomtéž místě, z něhož byly do terezínského ghetta v letech 1941 – 1945 deportovány tisíce židovských občanů.

          Na tříkilometrové procházce do Terezína nás hřálo sluníčko a my jsme zanedlouho plni očekávání vstoupili do malého pevnostního města. Cestu nám zpříjemňoval výklad pana učitele Víta, který tato místa navštívil už mnohokrát a s absolutním přehledem zvládl roli profesionálního průvodce. Cestou do Malé pevnosti jsme se díky zastávkám zpestřenými zajímavostmi více dozvěděli například o založení pevnosti, využití jízdárny, pacientech staré nemocnice a také viděli původní dlažbu v ulicích.

          Když jsme vstoupili do Malé pevnosti, nápis „Arbeit macht frei“ zvěstoval, že místa, jimiž budeme za chvíli procházet, by nám měla připomenout bohužel ne tak dávnou, ale o to více hrozivou historii. Malá pevnost fungovala v letech 1940 – 1945 jako věznice pražského gestapa. Přes správní dvůr s přijímací kanceláří jsme se dostali k bloku A. Prohlédli jsme si hromadné cely, děsivé samotky, původní sprchy i „vzorovou holírnu“ a také místo, z něhož se podařilo několika odvážným vězňům uskutečnit útěk. Chodbou dlouhou půl kilometru jsme se dostali do místa popraviště. Poté jsme pokračovali přes hromadné cely a samotky na čtvrtém nádvoří, kolem bazénu gestapa a domu, v němž bydlel velitel pevnosti, až jsme se dostali do míst, kde naše prohlídka začala. Sluníčko už tou dobou nesvítilo a nám začala být pěkná zima. Oproti tomu, co se kdysi v těchto místech odehrávalo, však byly naše omrzliny pouhou malicherností.

          Jakmile jsme se vrátili do centra Terezína, čekala nás po krátké polední pauzičce prohlídka domu L417, kde dnes sídlí Muzeum ghetta. Kdysi bylo toto místo domovem Jiřího Bradyho, Petra Ginze a mnoha dalších nadaných chlapců. Přes další objekty a zastávky jsme se dostali do Magdeburských kasáren, kde jsme si mj. připomněli dětskou operu Brundibár. Na tomto místě byly vyvěšovány i transportní seznamy. Perličkou byla návštěva nádherně zdobené synagogy vytvořené v nenápadném prostoru jednoho z terezínských domů. Sloužila vězňům terezínského ghetta jako místo pro udržování židovských tradic. Mezi poslední objekty, do nichž jsme zamířili, patřilo krematorium. I toto ponuré místo k historii Terezína bohužel patří.

          Kolem čtvrté hodiny odpolední už z nás byly skoro rampouchy, a proto jsme s vidinou tepla ve vlaku zamířili zpět do nedalekých Bohušovic. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali potěšit své žaludky na Václavské náměstí. J Pod sochou svatého Václava jsme dnešní putovaní ukončili. Cesta z Prahy domů už utekla raz dva a nás těšil pocit, že zítra díky ředitelskému volnu nemusíme brzy vstávat do školy! J

          Velký dík patří organizátorovi celé akce a především výbornému profesionálnímu průvodci – panu učiteli Vítovi! Děkujeme za skvěle připravené toulky chladným Terezínem a za možnost připomenout si Mezinárodní den památky obětí holocaustu tímto výjimečným dnem!

     • Holocaust - projektový den pro žáky 9. ročníku
      • Holocaust - projektový den pro žáky 9. ročníku

       31. 1. 2022

       Projektový den se uskutečnil ve středu 26. ledna a byl určen žákům 9. tříd, kteří se s tématikou šoa seznamovali v průběhu celého měsíce ledna na hodinách dějepisu.

       V úvodní hodině si žáci vylosovali anonymní osobu v podobě čísla z transportu. Takto náhodně vytvořené skupiny pak ve zbytku hodiny pracovaly s pojmy věnující se tématům šoa, židovské kultury či osobností.

       Poté následoval blok workshopů, ve kterých žáci postupně pracovali na jednotlivých tématech dle zadání vyučujících a příslušných předmětů (D – Příběhy šoa - N. Winton, Z. Fantlová, Aj – Anna Franková, ČJ – Hanin kufřík, M - Čísla).

       Závěrečná hodina byla věnována reflexi. Nejprve jsme si ale zazpívali Terezínskou hymnu, kterou si již předem žáci nacvičili v hodinách Hv. Poté následovalo rozuzlení tajenky z první hodiny – zjištění, koho ono anonymní číslo představovalo a jaký osud byl pro dotyčného připraven…

       Děkuji zúčastněným žákům za vstřícný přístup k tomuto tragickému, a tedy velmi náročnému tématu.

       Hluboce smekám před mými spolupracovníky - Alžbětou Reliovou, Jolantou Kamiňskou a Dominikem Kolčavou, bez kterých by realizace tak náročného díla nebyla vůbec možná. Mockrát děkuji. Zároveň si dovoluji poděkovat i kolegyni Alžbětě Navrátilové, která se s deváťáky tématu věnovala v hodinách Vv. Díky tomu vznikla zajímavá výtvarná díla, která jsou nyní vystavena na spojováku – naší takřka venkovní galerii…

       Domnívám se, že jsme si naším projektovým dnem důstojně připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. leden. Mimochodem, mnozí z nás toto téma završili právě v tento den (tedy o pár hodin později), kdy jsme vyrazili na exkurzi do Terezína.

       Ale to je již jiná kapitola…   🙂                                                                

        

       Jaroslav Vít, vedoucí projektu

     • Lodě a loďky 🚢
      • Lodě a loďky 🚢

       29. 1. 2022

       Dne 26. 1. si děti z 2.B díky výukovému programu DDM Krasohled  "Lodě a loďky" mohly chvilku ze zimy odskočit do tepla k moři.  🌊 

       Zábavnou a jednoduchou formou jsme všichni pracovali na společném díle - velkém obrazu. Ten se pod šikovnýma rukama dětí rychle měnil v kouzelný barevný mořský svět. Všichni jsme se tak společně ponořili a hráli si s barvami, liniemi, tvary a s papírem. A některé rybky a lodě odpluly i s dětmi domů. 🐬

     • Zeměpisná olympiáda 🗺️
      • Zeměpisná olympiáda 🗺️

       24. 1. 2022

       úterý 18.1.2022 se konala již tradiční zeměpisná olympiáda. Účastnilo se jí 51 žáků z druhého stupně.

       Důležité byly nejen získané vědomosti, ale také rychlá orientace v mapách ve školním atlasu.

       V kategorii A (6. ročníky) se na 1. místě umístili Tereza Václavková (6.B) a Přemysl Pavlík (6.B).

       V kategorii B (7.ročníky) získala nejvyšší počet bodů Dorota Indrová (7.A) a  v kategorii C (8. a 9. ročníky) zvítězili hned tři žáci, a to Valerie Keprtová (9.C), Radim Švub (9.A) a Přemysl Dušánek (9.A).

       Listina s podrobnými výsledky visí ve vestibulu školy. Tři nejlepší geografové z Boženky postupují do okresního kola. Všem 51 žákům děkuji za účast, těm nejlepším patří velká pochvala. 😊

     • Dějepisná olympiáda 2022 📜
      • Dějepisná olympiáda 2022 📜

       14. 1. 2022

       Ve čtvrtek 13. 1. se zájemci z osmého a devátého ročníku zúčastnili školního kola dějepisné olympiády.

       Otázky nebyly jednoduché, ale všichni se s nimi statečně popasovali. Nejlepšího výsledku dosáhl Přemysl Dušánek z 9. A, který získal 52 bodů. V těsném závěsu za ním se umístil Ondra Hampl z 9. C s 51 body a Martina Plutzová z 8. B s 50 body.

       Tito tři úspěšní soutěžící také postupují do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 24. března v Šumperku. Všichni účastníci si zaslouží velkou gratulaci! 👍

     • Lyžáček žáků 1. a 2. tříd ⛷️
      • Lyžáček žáků 1. a 2. tříd ⛷️

       11. 1. 2022

       Dne 3. ledna 2022 vyrazili naši žáci 1.a 2. tříd na lyžařský kurz do Přemyslova.

       Žáci zvládli základní techniky lyžování, někteří zdokonalili své lyžařské dovednosti, prožili spoustu pěkných chvil s kamarády a instruktory lyžování. Také se naučili manipulovat s lyžařskou výzbrojí, padat, vstávat, obracet se na rovině i ve svahu. Zažili dny slunečné, deštivé, sněhové a mrazivé.

       Nic je neodradilo a poslední den do závodů nastoupili úplně všichni. 🙂

       A jak se měli skvěle, můžete vidět na fotkách.