• Novinky

     • Díkůvzdání na Božence 🙂 🦃
      • Díkůvzdání na Božence 🙂 🦃

       30. 11. 2022

       Znovu po roce jsme si na Božence připomněli svátek Thanksgiving, který se slaví zejména v USA na počest založení osady Plymouth Poutníky z Anglie, kteří podnikli strastiplnou cestu po moři za novým domovem. 

       Náročná cesta jejich dobrodružství v nové zemi teprve odstartovala, a to, že se jim podařilo přežít první zimu, byla zásluha místních obyvatel, Indiánů, kteří jim pomohli sžít se s novými podmínkami. Poutníci je za to pozvali na společnou hostinu, kterou jim poděkovali za pomoc.

       Naši osmáci se této události věnovali celé dopoledne, samozřejmě v angličtině - dozvěděli se, kudy Poutníci pluli, jak náročná byla jejich cesta na lodi a co je čekalo v neznámé zemi. Také to, jak si vše připomínají dnešní Američané a čím může svátek Díkůvzdání inspirovat nás.

       Kromě zkoumání teoretických poznatků zvládli upéct vynikající dýňové bábovky a koláče, připravit si klobouky a někteří i kostýmy na závěrečné živé obrazy a taky vyrobit papírové krocany, na které si sepsali, za co jsou oni v životě vděční. 🦃

       Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě i realizaci našeho projektového dne 🙂

     • Lekce stolování 🍴
      • Lekce stolování 🍴

       30. 11. 2022

       Téma stolování jsme tentokrát pojali ve 4. ročníku netradičním způsobem. Po hodině teorie, kdy jsme si povídali o pravidlech stolování a společenského chování, jsme si společně uspořádali slavnostní oběd. Vedení školní jídelny nám vyšlo vstříc zapůjčením nádobí, cennými radami i netradičním vyzvednutím obědnaných obědů. Umožnilo nám zažít kulturu stolování i ve škole trochu jinak. 🙂

       Děti ze 4.A a 4.B si rozdělili role a úkoly. Někdo přinesl ubrousky, jiný ubrus, další jmenovky nebo květinovou výzdobu. Zájemců o roli číšníka bylo pokaždé několik. Během všech hodin děti spolupracovaly, společensky konverzovaly, slušně se chovaly, pomalu a zdravě jedly. Navíc jsme budili pozornost ostatních strávníků, kteří za námi občas přišli s dotazem, jak se nám podařilo si zajistit u stolu "reservé" a jak by si jej mohli zajistit i pro sebe. Další projevili přání mít na stole také květiny nebo výzdobu. 

       Moc jsme si naše stolování v praxi užili. Vánoce se blíží, ale my už víme, že nemusíme čekat jen na ně, abychom si zažili slavnostní chvíle s nejbližšími lidmi u společného stolu. 😊

     • Adventní výstava na kosovské rychtě 🎏🎄
      • Adventní výstava na kosovské rychtě 🎏🎄

       29. 11. 2022

       Během víkendu 26. a 27. listopadu proběhla na rychtě v Kosově adventní výstava. Součástí výstavy byla i soutěž o nejoriginálnějšího vánočního kapra.

       Spousta soutěžních příspěvků byla i od žáků naší školy. Nejkrásnější kapry vybírali návštěvníci ze 34 soutěžních exponátů. Kapr, kterého pod vedením paní vychovatelky Vlaďky Winterové vytvořily děti ze školní družiny, získal krásné třetí místo. 🎉

       Poděkování patří nejen jim, ale i žákům 6. a 7. tříd a kolegyním A. Navrátilové, Z. Šmejdířové, A. Nimrichtrové a M. Vachutkové. Ti všichni přispěli k navození vánoční atmosféry. 🌠

     • Měsíc filmu na školách 🎞️
      • Měsíc filmu na školách 🎞️

       14. 11. 2022

       Ve čtvrtek 10. 11. jsme se s „deváťáky“ naší školy a také s žáky IV. ZŠ sešli v kině Reto na besedě k již 18. ročníku Měsíce filmu na školách. Tuto akci pořádá Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách, kdy se na mnoha školách v naší zemi – letos na 470ti, rozběhlo promítání, besedování a diskutování nad totalitní minulostí naší země.

       Podtitul letošního ročníku zněl: „Normalizovaná každodennost“ – zaměřili jsme se na to, jakým způsobem byl život obyčejného člověka v komunistickém Československu ovlivněn dobou normalizace. Žáci mohli shlédnout část filmu „Normalizační loutka“, v jehož polovině dostali možnost volby, kterým směrem se bude děj dále odvíjet. Vtip byl v tom, že ať se „pan loutka“ rozhodl jakkoliv, režim to ve finále rozhodl za něj, což ostatně v otázce vstupu do „pionýra“ potvrdil svou historkou i náš pan ředitel. 🙂

       Každý ročník tohoto festivalu provází besedy s pamětníky a nám se podařilo získat pro pofilmovou debatu manžele Hlavsovi ze Šumperka – Luboše a Ivu – filmové tvůrce, kteří stojí za snímky pyšnící se mezinárodními oceněními: „Jako letní sníh“, „Poslední útěk Jeronýma Pražského“, „Jan Hus – cesta bez návratu“ a další. Tento pár se vymykal běžnému životu v éře normalizace - ve světě, kde se trestalo jakékoliv vybočení z řady. Ani jeden se totiž nechtěl režimu podřídit, šli „proti proudu“ i za cenu životních odříkání a ztrát. Jsou příkladem jedné z pronásledovaných skupin za socialismu - křesťanů, kteří se nehodlali vzdát své víry, naopak vlastní aktivitou, ať už pořádáním koncertů či nahráváním pořadů pro Trans World Radio, aktivizovali a podporovali víru druhých.

       Dozvěděli jsme se, že totalitní historie zdaleka nespočívala jen v nedostatku některého zboží, jako byly banány a mandarinky. To vše díky cenným osobním zkušenostem a zážitkům hostů, kteří vytvořili v celém sále skvělou atmosféru. Za svůj inspirující život si vysloužili dlouhý potlesk. Ještě před tím měli žáci možnost shlédnout dokument z natáčení jejich posledního filmu a pak také jeden díl ze série „Dědek a jeho svět“ v němž se Lubomír Hlavsa jako youtuber zamýšlí nad tématy jak vystřiženými z hodin občanské výchovy. Po celou dobu měli žáci možnost klást našim hostům otázky, přičemž ta nejzajímavější od žákyně Moniky Chamlarové se dočkala knižní odměny a DVD. 👍

       Děkujeme všem, kdo se do akce zapojili a podpořili ji svou účastí! 💟

       Zdeňka Šmejdířová, organizátorka

     • Jablíčkový den ve 2.A 🍎🍏
      • Jablíčkový den ve 2.A 🍎🍏

       14. 11. 2022

       Poslední říjnový den byl pro druháčky z áčka plný vůně a chutí jablíček.

       Hned v úvodu jablíčkového dne si děti vyzkoušely metodou pětilístek popsat svoje jablíčko, pak si přečetly pohádku O podzimním jablíčku. Z jablíčka si vyrobily skřítka a v matematice počítaly jablíčkové slovní úlohy. 🧮

       Na závěr vyučování si pak děti upekly ve školní kuchyňce jablíčka v županu. 😍

       Jak se dětem jablíčkový den vydařil si můžete prohlédnout na fotografiích. ⬇️

        

     • Vánoční hvězda je opět v prodeji ⭐🎄
      • Vánoční hvězda je opět v prodeji ⭐🎄

       7. 11. 2022

       Rádi bychom Vás informovali o letošním 25. ročníku sbírky Vánoční hvězda. Opět je možné zakoupit vánoční květiny a podpořit dobrou věc. 💕

       Hvězdu je možné objednat v kanceláři školy do pátku 18. 11. 2022 do 12:00. ✔️

       Cena květiny zůstává stejná. 60 Kč tak putuje nadále Šanci Olomouc, 60 Kč jsou náklady na zajištění akce a samotná květina.

       Cena hvězdy je stanovena na 120,- (bílá nebo červená ⚪🔴).

       Hvězdy do školy dorazí 28. 11. 

        

       Zakoupením květiny podpoříte například tyto projekty:

        

       1. Po celkové přestavbě a rekonstrukci oddělení JIRP - humanizovat nemocniční prostředí.
       2. Zrekonstruovat a kompletně vybavit kuchyňku pro rodiče.
       3. Zakoupení nadstandardního vybavení a potřeb pro děti, maminky a oddělení (speciální roušky, pleny, parní čistič, vysokozdvižné zařízení, křesla pro rodiče).
       4. Přispět 4 rodinám na rodinnou rekreaci po dlouhodobé léčbě.
       5. Přispět na zimní a letní rekondiční pobyt dětí, víkendový pobyt a zahraniční pobyt.
       6. Finančně přispět 15 rodinám s onkologickým pacientem v těžké životní situaci.
       7. Umožnit nám nákupy výtvarného materiálu, finančně zajistit výtvarnou lektorku a provoz dětské galerie.
       8. Pořizovat dětem hračky do heren, věnovat dětem dárky při zahájení léčby, k narozeninám, svátkům, Vánocům, Velikonocům, při ukončení léčby a při výjimečných situacích.
       9. Finančně i materiálně přispět 13 rodinám s těžce chronickým dítětem.
       10. Humanizovat prostory oddělení starších dětí a vybavit ochrannými prvky.
       11. Opravit malby na pooperačním oddělení.
       12. Opravit porušené stávající malby na Dětské klinice
     • Měsíc filmu na školách 2022 🎞️
      • Měsíc filmu na školách 2022 🎞️

       7. 11. 2022

       V listopadu 2022 se koná již 18. ročník Měsíce filmu na školách. 🎥

       Pro nás akce proběhne ve čtvrtek 10. 11. v kině Retro od 12 do 14 hodin. 🗓️

       Letošním tématem Normalizovaná každodennost upozorníme na to, že nesvoboda v období normalizace se dostávala i do té nejběžnější reality života. Zaměříme se tak na jeden z opomíjených aspektů naší nedávné minulosti, tedy na mapování každodennosti života obyčejného člověka. Skrze konkrétní příběhy se žáci seznámí s tím, jak komunistický režim v Československu prostupoval každodenním životem a ovlivňoval tak jeho drobné i zásadní momenty. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu. 

       Mimo promítání filmu "Normalizační loutka" přijal pozvání šumperský režisér Lubomír Hlavsa, který byl v období normalizace aktivní v křesťanské sekci disentu - nahrával pořady pro TWR, koncertoval se svojí kapelou a hlavně vzdoroval tehdejšímu režimu, za což platil jistou daň...

     • Toulky zábřežskou historií 📜
      • Toulky zábřežskou historií 📜

       3. 11. 2022

       Ve středu 2. listopadu se šest osmáků z naší školy zúčastnilo již tradičního dějepisného klání v zábřežském muzeu s názvem Toulky zábřežskou historií. 

       Žáci soutěžili nejen ve znalostech dějin města, ale také v postřehu, schopnosti vyhledávat informace, všímavosti a týmové práci. Oba týmy naší škole rozhodně neudělaly ostudu. Tým ve složení Dan Herzig, Radek Kovařík a Matyáš Hýbl skončil na pátém místě. Tým, jehož členy byli Dorka Indrová, Tereza Opravilová a Tadeáš John skončil na vynikajícím druhém místě. Gratulujeme! 👏