• Novinky

     • Čteme dětem v MŠ Strejcova 📖💙
      • Čteme dětem v MŠ Strejcova 📖💙

       11. 5. 2023

       Děti ze 2.A se 4. května také zapojily do akce Čteme dětem. Sice nečetly v kině, ale přímo dětem v MŠ Strejcova, která tuto skvělou akci organizuje. 😊

       Druháčci z áčka si vybraly pohádku O dvanácti měsíčkách. Přípravu braly opravdu velmi vážně. Do čtení se zapojila úplně celá třída. Děti v hodinách ČJ secvičily čtení po rolích. Většina z nich své role při akci v MŠ uměla zpaměti. Také děti v hodinách VV a PČ vlastnoručně namalovaly kulisy a masky. 🎨🎭

       Dětem v MŠ se vystoupení druháčků velmi líbilo, za což je odměnily dlouhým potleskem. 👏👏

       O tom, jak se nám čtení povedlo se můžete přesvědčit na videu a na fotografiích. 🥰

     • Dědečkové a babičky čtou dětem 📗📚😊
      • Dědečkové a babičky čtou dětem 📗📚😊

       4. 5. 2023

       Ve čtvrtek 4. května do naší třídy 3.B zavítala vzácná návštěva!

       Přišli se na nás podívat někteří z prarodičů, kteří přijali pozvání, a přišli nám představit některou z jejich oblíbených knih. Náš společný čas nad knihou byl příjemný nejen tím, že nám zpestřil výuku, a mohli jsme poznat nové knihy, ale přinesl především potěšení, že je tam s námi někdo blízký. 🫶🫶

       Atmosféra byla kouzelná, děti se zklidnily a tiše poslouchaly. A i když tam každý neměl zrovna toho svého dědečka a babičku, myslím, že jsme si všichni mohli na ně vzpomenout a uvědomit si, jak je fajn, že je máme, a že je máme rádi. 👴👵

       Byl to čas vzájemného obohacení, klidu a pohody, za který našim prarodičům moc děkujeme. ❤️

     • Exkurze do Kopřivnice a Štramberka 🧭
      • Exkurze do Kopřivnice a Štramberka 🧭

       4. 5. 2023

       Ve středu 3. května se osmáci vydali na zeměpisnou exkurzi do Kopřivnice a Štramberka.

       V Kopřivnici bylo naším cílem muzeum nákladních automobilů Tatra. 🚛 Nejen, že jsme si tu mohli prohlédnout řadu vystavených aut nejrůznějších typů, ale také jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je řídit náklaďák. Po čase stráveném v muzeu následoval čas na oběd v centru města. Najezení jsme se vydali pěšky kolem Váňova kamene a starého lomu do Štramberka.

       Po zdolání několika kopců a schodiště jsme stanuli na místní dominantě, hradní věži zvané Trúba. Výhled na podhůří Beskyd nám sice trochu kazilo pošmourné počasí, ale to nám nevadilo. O to víc času jsme měli na nákup místní speciality, Štramberských uší, které se tu na několika místech pečou. 😎

       Po této sladké části exkurze jsme se vydali na vlak a vlakem pak plní dojmů dorazili do Zábřeha. 🚉

     • Odznak všestrannosti a medailová nadílka 🎖️💪
      • Odznak všestrannosti a medailová nadílka 🎖️💪

       4. 5. 2023

       Dne 26. 4. 2023 se žáci naší školy napříč ročníky, zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.

       Závodilo se v disciplínách: hod medicimbalem vzad, trojskok z místa, kliky (2 minuty), švihadlo (2 minuty, 4 způsoby přeskoků) a buď dribling nebo běh na 1000m, dle volby žáka. Celou akci vedla Šárka Kašpárková. Soutěžili jsme jak v družstvu, kde jsme skončili 3., tak v jednotlivcích, kde jsme získali 3 zlaté 🥇🥇🥇, 2 stříbrné 🥈🥈 a 2 bronzové medaile 🥉🥉. 

       Pět žáků (1. a 2. místa) se nominovala na krajské kolo do Hranic na Moravě. 

     • Štafetový pohár Šumperk - byli jsme třetí! 🥉🥳
      • Štafetový pohár Šumperk - byli jsme třetí! 🥉🥳

       4. 5. 2023

       Dne 28. 4. 2023 se žáci prvního stupně (konkrétně 2., 3. a 5. tříd) zúčastnili okresního kola štafetového poháru v Šumperku. 🏃🏃‍♀️

       Běžely se štafety A a B, kde v každé štafetě běžely 2 holky starší (4. - 5. třída), 2 kluci starší, 2 holky mladší (1. - 3. třída) a 2 kluci mladší. Délka štafety byla 8 x 200m. Dalším během byl rozběh mladších žáků (1. - 3. třída) kluků i holek dohromady a totéž s žáky starších, tedy 4. - 5. tříd. Celkovým součtem časů jsme skončili na 3. místě a nominovali se tak na krajské kolo do Olomouce. 🥳🎊

     • Exkurze v ZOO Olomouc 🐅🦒
      • Exkurze v ZOO Olomouc 🐅🦒

       4. 5. 2023

       Ve středu 26. dubna 2023 se 8.B vydala do ZOO Olomouc. 

       V 8:34 jsme jeli vlakem ze Zábřeha do Olomouce. Potom jsme přesedli na autobus, který jel k Bazilice u sv. Kopečku a došli jsme do ZOO. Paní učitelky šly k pokladně říct, že už tu jsme a mohli jsme jít do areálu, kde jsme chvíli počkali na pána, co pracoval v ZOO. Poté jsme vyrazili na komentovanou prohlídku. Na prohlídce jsme si mohli sáhnout na lebky, kůže, ptačí peří atd. Potom jsme šli k opicím, kde nám pán řekl spoustu zajímavostí. 🐵 Následovali plameňáci 🦩, pak pavilon hadů, žirafy a mohli jsme si vyzkoušet i krmit surikaty. Tady naše prohlídka bohužel skončila, ale my jsme měli ještě rozchod. Mohli jsme jít do pavilonu šelem nebo krmit kozičky. 🐐 Museli jsme být včas zpátky. Potom jsme odešli ze ZOO a šli na autobus zpátky na nádraží, odkud jsme odjeli zpátky do svých domovů. My i paní učitelky si to moc užili! 🙂


       Nejezchlebová, Ollinger 8.B

     • Ohlédnutí za Barevným týdnem 🔵🟡🟤🟢🔴
      • Ohlédnutí za Barevným týdnem 🔵🟡🟤🟢🔴

       2. 5. 2023

       Projekt “Ekologický Barevný týden” proběhl na naší škole od 24. 4. do 28. 4. 2023 a navazoval na oslavu Dne Země. 🌎

       V tomto týdnu jsme se třídami zaměřili na třídění odpadu a jeho dopad na naši planetu. ♻️

       Tématem třídění a sběru odpadu jsme se zabývali celý týden. Každý den byl zaměřen na jeden druh odpadu a s tím souvisela i barva našeho oblečení.

       Jednotlivé třídy během týdne sepsaly a pomyslně poslaly vzkaz naší Zemi. 💌

       Všechny třídy naší školy se zapojily do sběru použitého papíru a kartonu. Ve čtvrtek byly děti formou besedy s vedoucí oddělení životního prostředí na Městském úřadě v Zábřehu ing. Květou Hýblovou  seznámeny s problematikou třídění odpadu v našem městě. V průběhu besedy se děti živě zajímaly o toto téma, diskutovaly a měly zajímavé dotazy. ♼

       Během celého týdne ve třídách během vyučovacích hodin děti vypracovávaly na téma ekologie  pracovní listy, vyráběly různé výrobky, tvořily samostatně i ve skupinách. 💚

       Jak se nám celý týden dařilo je možno vidět na fotografiích.

     • Čteme dětem v Zábřehu ❤️📖
      • Čteme dětem v Zábřehu ❤️📖

       25. 4. 2023

       Naše třída 4.C se 18. dubna zúčastnila celostátní akce Čte celé Česko, která proběhla v kině Retro.

       Vybrané třídy ze tří zábřežských škol nacvičily dramatizaci příběhů z knihy Petry Braunové: Zahrádka pod hvězdami. 🌠 My jsme zvolili povídání O ošklivém hadovi 🐍, který však vůbec nebyl ošklivý, právě naopak. Příprava na vystoupení nebyla jednoduchá. Vytvoření scénáře, výroba kulis, obstarání rekvizit, kostýmů, ale hlavně nácvik celé hry, si vyžádaly spoustu práce, učení i našeho času. Všechny děti se zapojily podle svých možností, vzorně se naučily zpaměti své role, a výsledek stál opravdu za to. Plné hlediště tleskalo skvělému výkonu na jevišti. I sama autorka, která se odpoledního představení zúčastnila, děti za jejich herecké a čtenářské výkony velmi chválila. 😊

       Naše představení jsme zahráli také přímo ve škole druháčkům, a tímto se rozloučili s příběhem o malém Ježíškovi a jeho rodině a kamarádech.

       V hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy vznikly potom komiksy a obrázkové zprávy o našem velkém divadelním dobrodružství. Součástí dokumentace jsou i fotografie. ⬇️

     • O hanáckyho kohóta Prostějov 🎵
      • O hanáckyho kohóta Prostějov 🎵

       24. 4. 2023

       V neděli 16. dubna proběhla v Prostějově regionální soutěž O hanáckyho kohóta, kde se nejlepší zpěváčci z regionu utkali ve zpěvu hanýckých lidových písní. 🎵

       Nejmladší zpěváčci zpívali a cappella (bez doprovodu hudby).Starší soutěžící zpívali jednu píseň s doprovodem cimbálové muziky. Atmosféra byla úžasná, o to více, že soutěžící zpívali v krojích. Naši zpěváčci skvěle reprezentovali a dopadli následovně:  Magdaléna Skrottová - stříbrné pásmo (1. kategorie), Amálie Václavková - stříbrné pásmo (2. kategorie), Martin Lexman - bronzové pásmo (2. kategorie). 🏅

       Děkujeme a gratulujeme. ❤️

     • Matematická soutěž na 3. ZŠ Zábřeh 🧮
      • Matematická soutěž na 3. ZŠ Zábřeh 🧮

       24. 4. 2023

       Dne 19. dubna ve středu proběhl na 3. ZŠ Zábřeh 11. ročník okrskové matematické soutěže pro žáky 3. a 4. tříd. Naši žáci se setkali s nelehkými úlohami, ale dobře si s nimi poradili a úspěšně reprezentovali naši školu.

       V kategorii 3. ročníků obsadila Aneta Juránková 3. místo a v kategorii 4. ročníků obsadil Martin Lexman 1. místo a Klára Lantová 2. místo. 🎉

       Všem účastníkům děkujeme a vítězům gratulujeme. 🤩