• Jan JÍLEK

    • Přehled výuky: Informatika

    • Zdravím všechny žáky!

     Všem žákům přeji úspěšný a příjemný průběh školního roku 2023/2024! Zde uvádím pár souhrnných informací ohledně výuky informatiky a práce s PC na naší škole. Další podrobnosti najdete v dokumentaci školy.

     Potřebné přístupy:

     1. Do školních počítačů. Uživatelské jméno: zPrijmeni, zvolene heslo

     2. Cloudový účet Google v doméně bozenka.cz (žákům založen školou): Uživatelské jméno: zPrijmeni@bozenka.cz, zvolene heslo

     3. Funkční účet v informačním systému školy: EDU Page (www.bozenka.cz)

      


     Výuka informatiky na naší škole pro rok 2023/24 dle platých učebních plánů a aktuálních ŠVP pro uvedené ročníky):

     Informatika (Inf)

     4. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     5. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     6. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     7. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     Pracovní činnosti (Pč)

     Zaměření na praktické dovednosti s IT.

     9. ročník - Pč- povinná 1 vyučovací hodina za 14 dní (dobíhající ŠVP)


      Všechny níže uvedené texty jsou určeny výhradně jako podpora výuky informatiky a pracovních činností na naší škole a jsou chráněny autorskými právy.

      Základní informace do hodin informatiky (požadavky, přihlašování do sítě, hygiena):

     I. Úvodní hodina (čtěte!) - doporučené informace pro všechny žáky

     II. Úvod do školních informačních systémů - cloudové kancelářské prostředí (Google Workspace), školní informační systém (EDUPage)

      Pro orientaci v bezpečnosti na Internetu uvádím tento odkaz na stránky (vhodné pro žáky i rodiče): www.internetembezpecne.cz/ DOPORUČUJI navštívit!!!


     Informace pro výuku informatiky v jednotlivých ročnících (základní témata, výukové texty, atd.):

      

     Informatika 4.ročník - úvod do informatiky (informatika, informační technologie, data), základy práce s PC, operační systémy, Windows, internetový prohlížeč, příslušenství Windows (jednoduchý textový editor, graf. editor apod.)

     Úvod do informatiky a bezpečnost v IT

     Úvod do operačního systému a příslušenství - OS, adresářová stuktura, příslušenství

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Disk, Nákres


     Informatika 5.ročník 

     Úvod do software (SW) - základní pojmy software a rozdělení, licence

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Email, Dokumenty

     Úvod do aplikací, programování a programovacích jazyků I. - základy blokového programování


     Informatika 6.ročník 

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Poznámky, Kalendář

     Úvod do hardware (HW) a nastavení v OS (nákresy) - základní části PC a jejich nastaveni v OS


     Informatika 7.ročník 

     Úvod do aplikací, programování a programovacích jazyků I. - využití blokového programování

     Úvod do počítačové grafiky - základní informace o počítačové grafice

     Rastrový grafický editor - tvorba rastrových obrázků, úpravy fotografií, tvorba ikon 

     - používané aplikace (volně stažitelné): Gimp, IcoFXPortable

     Vektorový grafický editor  - tvorba vektorového obrázku, práce s klipartem

     - používané aplikace (volně stažitelné): ZonerCallisto5


     Informatika 8.ročník 

     Práce s 3D grafikou, 3D tisk - tvorba 3D obrázku, práce se sdílenými 3D objekty v galerii 3D

     - volně dostupná webová aplikace: tincercad.cz, přihlášení přes školní účet

     Editory videa - tvorba jednoduchého videa a videoprezentace 

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Prezentace, Tabulky


     Pracovní činnosti - 9.ročník

     - práce v cloudových službách na PC a mobilních zařízeních, základní uživatelské aplikace v mobilních zařízeních, přítomnost mobilního telefonu žádoucí

      Témata:

     1. Cloudové služby, aplikace a uložiště, synchronizace dat, zálohování

     2. Cloudová kancelář v praktických příkladech

          - Nákres - záznam grafické informace, práce s on-line mapou (vyhledávání míst, plánování tras, zobrazení, měření vzdáleností , plánování trasy), exporty, publikování - základní požadavky k hodnocení

          - Kalendář - plánování času

          - Dokumenty, referát - požadavky k hodnocení, jazykový překladač - využití, praktické dovednosti

          - Tabulky, výukové texty: Tabulkový editor

          - Prezentace - požadavky k hodnocení

          - Formulář - jak získat informace a následné zpracování, dotazníky, testy

          - Weby, sociální sítě - tvorba jednoduché webové stránky, publikování informací, etiketa, bezpečnost

      


     Veškeré dotazy, připomínky a osobní dotazy k této stránce, popř. k výuce směřujte na adresu: jilek@bozenka.cz
     Pro hodnocení samostatných prací a sdílených dokumentů ve výuce použijte adresu: inf-jilek@bozenka.cz