• Jan JÍLEK

    • Přehled výuky: Informatika, 4.-8.ročník

    • Zdravím všechny žáky!

     Všem žákům přeji úspěšný a příjemný průběh školního roku 2023/2024! Zde uvádím pár souhrnných informací ohledně výuky informatiky a práce s PC na naší škole. Další podrobnosti najdete v dokumentaci školy.

     Potřebné přístupy:

     1. Do školních počítačů. Uživatelské jméno: zPrijmeni, zvolene heslo

     2. Cloudový účet Google v doméně bozenka.cz (žákům založen školou): Uživatelské jméno: zPrijmeni@bozenka.cz, zvolene heslo

     3. Funkční účet v informačním systému školy: EDU Page (www.bozenka.cz)

      

     Klasifikace:  1 - po splnění všech požadavků, testů, 2 a další při nesplnění dílčích úkolů

                         a - absence klasifikace - nutno doplnit a oznámit vyučujícímu, následně je a opraveno na známku!


     Výuka informatiky na naší škole pro rok 2023/24 dle platých učebních plánů a aktuálních ŠVP pro uvedené ročníky):

     Informatika (Inf)

     4. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     5. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     6. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)

     7. ročník - Inf - povinná 1 vyučovací hodina týdně (nový ŠVP)


      Všechny níže uvedené texty jsou určeny výhradně jako podpora výuky informatiky a pracovních činností na naší škole a jsou chráněny autorskými právy.

      

     Základní informace pro výuku - všechny ročníky (bezpečnost práce, přihlašování, požadavky, hodnocení) 

      

     I. Úvodní hodina (čtěte!) - doporučené informace pro všechny žáky

     II. Úvod do školních informačních systémů,  - školní informační systém (EDUPage), cloudové kancelářské prostředí (Google Workspace)

     Hodnocení: praktické předvedení orientace v systému EDU - zobrazení - stálého rozvrhu třídy, absence žáka, téma vyučování v různých předmětech a dnech, kontrola zařízení s lokální aplikací, základní komunikace s vyučujícím, sledování klasifikace apod.

      Pro orientaci v bezpečnosti na Internetu uvádím tento odkaz na stránky (vhodné pro žáky i rodiče): www.internetembezpecne.cz/ DOPORUČUJI navštívit!!!


      

     Informace pro výuku informatiky v jednotlivých ročnících (základní témata, výukové texty, atd.):

      

     Informatika 4.ročník - úvod do informatiky (informatika, informační technologie, data), základy práce s PC, operační systémy, Windows, internetový prohlížeč, příslušenství Windows (jednoduchý textový editor, graf. editor apod.)

     Úvod do informatiky a bezpečnost v IT

     Úvod do operačního systému a příslušenství - OS, adresářová stuktura, příslušenství

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Disk, Nákres

     -----

     Informatika 5.ročník 

     Úvod do software (SW) - základní pojmy software a rozdělení, licence

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Email, Dokumenty

     Úvod do aplikací, programování a programovacích jazyků I.základy blokového programován (Scratch)

     -----

     Informatika 6.ročník 

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí - Poznámky, Kalendář

     Úvod do hardware (HW) a nastavení v OS (nákresy) - základní části PC a jejich nastaveni v OS

     Úvod do prezentace informací

     Úvod do aplikací, programování a programovacích jazyků II.základy blokového programován (Scratch)

     -----

     Informatika 7.ročník 

     I. Úvod do aplikací, programování a programovacích jazyků III. - využití blokového programování

               - hodnocení aplikace - zadání ve výukovém textu, str.6, publikováno a odkaz v následné prezentaci

     II. Publikování a prezentace aplikací

                - požadavky k hodnocení prezentace (zde)

     III. Úvod do počítačové grafiky - základní informace o počítačové grafice

           1. Grafický HW

           2. Grafická informace a její zpracování

     Rastrový grafický editor - tvorba rastrových obrázků, úpravy fotografií, tvorba ikon, grafická zařízení 

     - používané aplikace (volně stažitelné): Gimp, IcoFXPortable

     Vektorový grafický editor  - tvorba vektorového obrázku, práce s klipartem

     - používané aplikace (volně stažitelné): ZonerCallisto5

     Zdroje SW pro výuku

     -----

     Informatika 8.ročník 

     Práce s 3D grafikou, 3D tisk - tvorba 3D obrázku, práce se sdílenými 3D objekty v galerii 3D

     - volně dostupná webová aplikace: tinkercad.cz, přihlášení přes školní účet

     Editory videa - tvorba jednoduchého videa a videoprezentace 

     Úvod do uživatelských aplikací a cloudového prostředí -  Tabulky

      

      


     Veškeré dotazy, připomínky a osobní dotazy k této stránce, popř. k výuce směřujte na adresu: jilek@bozenka.cz
     Pro hodnocení samostatných prací a sdílených dokumentů ve výuce použijte adresu: inf-jilek@bozenka.cz


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

     ,