• Hello class 4.C, here is information for you.
      
     5. - 9. 9. 2022
     Co potřebuju do hodin angličtiny:
     - sešit 523 - 2x
     - 10 Kč na složku na slovíčka
     - lepidlo, pastelky, nůžky
     ___________________________________________________
      
     Prosím zopakujte si otázky a odpovědi, které jsme se loni naučili:
      
     1) What´s your name? My name is Martin.   /   I´m Martin.
     2) How are you? I´m fine, thanks.
     3) Where are you from? I´m from the Czech Republic.
     4) How old are you? I´m 10.
     5) Do you like bananas? Yes, I do.  /  No, I don´t.
     6) Have you got a dog? Yes, I have. / No, I haven´t. 
     7) Can I borrow your book? Yes, here you are. / No, sorry. 
     8) What colour is your bike? It´s blue.
      
     ____________________________________________________________
      
     12.9. - 16.9.
     Slovíčka a věty z učebnice Happy Street si můžeš procvičit tady: 
      
      
     19.9. - 23.9
     Začínáme lekci 7 In the street.
     Poslechni a zazpívej si písničku a zkus si ji doma pomalu přečíst:
      
     Učíme se popsat sami sebe a své spolužáky.
     Potřebujeme k tomu znát:
     I´m = já jsem               I´ve got = já mám
     he´s = on je                he´s got = on má
     she´s = ona je            she´s got = ona má
      
     Poslechni a přečti si příběh o tom, jak Jack a Polly vyhlíželi maminčinu kamarádku Pam. Trénuj čtení a výslovnost. 
      
     10.10. - 14. 10.
     Popisujeme obličeje a postavy lidí. 
     Procvičuj tady:
     nebo tady:
      
     31.10. - 11.11.
     Učíme se názvy různých druhů oblečení a popsat, co má kdo na sobě. 
     Učit se oblečení můžeš tady:
      
     Spojit osoby s popisem toho, co mají na sobě, můžeš tady: