• Alžběta NAVRÁTILOVÁ

      • Výtvarná výchova

      •  SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK (2.STUPEŇ)

       Povinné:

       pastelky, kvalitní strouhátko a guma, měkká tužka, tužky

       2 štětce ploché (různé velikosti,např. č.12 a 10), 2 štětce kulaté (různé velikosti, např. č.8 a 12)

       nůžky s ostrou špičkou

       lepidlo v tubě (na papír) – např. Kores

       lepidlo tekuté (nelépe Herkules – po vypotřebování bude doplněno ve škole, nevyhazovat nádobku)

       igelitový ubrus nebo staré noviny

       Doporučené:

       kelímek na vodu, houbička, hadřík, vodové barvy, temperové barvy, staré tričko (jako zástěra pro případ „špinavé“ výtvarné práce). 

       DOPORUČENÍ: Vše uložit pro přehlednost do krabice, např. od bot. 

      • Keramika


      • Pracuj s láskou
      • Cokoliv co děláš, dělej rád. A poku ti to zrovna radost nepřináší, zkus si v činnosti najít alespoň malý důvod k radosti. 

      • Informace
      • Zjisti si co nejvíc informací k danému tématu, technice, příběhu, ... 

      • Tady a teď
      • Tvůj momentální stav může ovlivnit spoustu faktorů - nálada, počasí, spánek, hlad, světlo, teplota v místnosti, hluk, .... Zkus se zařídit tak, aby jsi rušivých vlivů měl co nejméně a mohl se soustředit na činnost tak, aby tě bavila. 

      • Dobrý plán
      • Dobrý plán před začátkem práce je důležitý. Rozmysli si, co budeš potřebovat, jaké podmínky k práci máš a jak budeš k úspěšnému dokončení zadání. 

      • Hygiena
      • Během tvoření dbej na čistotu pracovního prostoru a vlastní hygienu. Na svém místě měj pouze pomůcky a materiály, které potřebuješ k tvoření. Po ukončení práce si důkladně umyj ruce, ukliď své místo a pomoz s úklidem prostoru celé třídy. 

      • Spolupráce
      • Většinou nejsi v prostoru, kde tvoříš sám. To může být výhodou v případě, že budeš respektovat ostatní. Můžeš je požádat o radu, půjčení pomůcky nebo jinou spolupráci. Každopádně se k ostatním chovej tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě. 

    • Fotogalerie

      zatím žádné údaje