• Liběna MICHÁLKOVÁ

     • 7.A, 7.C

     •  

      Pomůcky:

      Literatura: sešit A4 nebo A5 linkovaný

      Gramatika: sešit A5 linkovaný

      Písemkový (diktátový) sešit: A5 linkovaný (pokračovat v sešitě ze 6. ročníku)

      Slohový sešit: A4 linkovaný 

      Čtenářský deník: pokračovat ve starém.

      Pracovní sešit - Procvičujeme český jazyk - nakl. Duha, Nová škola - cena 80 Kč

      Hodnocení:

      Hodnocení je rozděleno na tři sekce. Každá sekce je hodnocena zvlášť. V pololetí budou tedy výsledně tři známky (z literatury, mluvnice a slohu) zprůměrovány.

      literatura - znalost probraného učiva za aktuální měsíc bude prověřena vždy na konci měsíce - test (otevřené i uzavřené otázky). Každý žák bude jednou za půl roku zkoušen ústně (Vždy týden dopředu sdělím, kdo bude zkoušený v následujícím týdnu). Pokud se mu zkoušení nepodaří, má možnost opravy. Domluví se se mnou na dalším termínu zkoušení. Výsledná známka se nepřepíše, ale obě známky se zprůměrují.

      sloh - nehodnotí se gramatická stránka slohových cvičení, ale pouze slohová. Tzn. zda žák užil předepsaný slohový útvar a vhodné jazykové prostředky. Netýká se však pololetních slohových prací - zde je gramatika hodnocena.

      mluvnice - diktát (1 krát za měsíc - vždy na konci měsíce), průběžné písemné zkoušení z probírané látky 1 krát týdně (desetiminutovky).

      Ústní zkoušení z gramatiky - každý 1 krát za pololetí. (Týden dopředu sdělím, kdo bude zkoušený v následujícím týdnu)

      Hodnocení diktátu: 1 chyba - 1, 2 - 3 chyby - 2, 4 - 5 chyby - 3, 6 - 7 chyb - 4, 8 a více chyb - 5. (velké chyby - i/y, interpunkce, mě/mně, s/z atd.) (malé chyby - vynechaná písmena, čárky a háčky nad písmeny).

      ČTENÍ:

      1. pololetí - přečíst jednu báseň a zaznamenat do čtenářského deníku.

      1 kniha dle vlastního výběru + 1 přidělená kniha (přidělená kniha se bude prezentovat před třídou, nebude chybět ilustrace na tvrdém papíře A4) 

       

      2. pololetí - dvě knihy dle vlastního výběru. Na začátku června budu čtenářské deníky opět kontrolovat.

      Vyplněny budou i otázky týkající se textu.